2014-09-09

Fartsa - Charade
Integrazioaren gaineko meditazioak
 Meditations On Integration
Méditations sur l'intégration
Meditaciones sobre la integración
Meditacions sobre la integració
Meditacións sobre a integración
Meditação sobre a integração 
تأملات حول الاندماج
 沉思整合
 統合の瞑想
Размышления о интеграции


No hay comentarios: